Mi smo…

O kompaniji

Sa poverenjem u inovativnost i kvalitet proizvoda i posvećenim i profesionalnim timom, svakodnevno težimo novim izazovima i unapređenju odnosa sa kupcima, saradnicima i zaposlenima.

Kvalitetan zastupnički program i briga o zdravlju naših potrošača, naš su stalni prioritet.

Misli o zdravlju…

Mi smo…

Sibex Line je privatna farmaceutska kompanija, osnovana 1997. godine, koja posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću. 

Generalni smo zastupnici i ekskluzivni distributeri za više stranih farmaceutskih kompanija.

Zastupnički i ekskluzivni distributivni ugovori potpisani su sa renomiranim proizvođačima lekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani:

 • PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka
 • D.M.G. Italy srl, Italija
 • Walmark a.s., Republika Češka

Osnovna delatnost kompanije je:

 • registracija lekova (Rx, OTC), medicinskih sredstava i dodataka ishrani
 • uvoz
 • izvoz
 • distribucija
 • marketing farmaceutskih proizvoda. 

Stvaranjem dobrih odnosa sa lekarima i farmaceutima, kontinuiranim radom na terenu, proizvodima visokog kvaliteta i visoko stručnim znanjem naših zaposlenih, tokom ovih 20 godina postojanja obezbedili smo visok ugled u stručnim krugovima i poverenje pacijenata.

Misija i vizija

Osnovna poslovna orijentacija je stalno proširenje asortimana kvalitetnim farmaceutskim proizvodima, proizvedenim po standardima EU, kao i održavanje, razvoj i unapređivanje odnosa sa inostranim partnerima.

Kvalitetan zastupnički asortiman i ugled među kupcima u zemlji i regionu, stalni su cilj i preduslov za dalju razvojnu ekspanziju. 

Portfolio

Zastupnički portfolio čine:

 • 17 dodataka ishrani (ovde)
 • 3 medicinska sredstva (ovde)

Kompletan portfolio proizvodi se u Evropskoj Uniji, u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP).

Tim

Naš personal su mladi, visoko stručni i motivisani kadrovi, koji timskim radom i profesionalnim odnosom stalno unapređuju rezultate naših aktivnosti i doprinose sve boljem pozicioniranju naših preparata na tržištu. Kontinuirane edukacije i stručna usavršavanja, kao i praćenje noviteta iz oblasti farmacije i medicine,  neizostavni su deo uspešnog poslovanja.

Opširnije…

Registracija proizvoda

Regulatorni poslovi obuhvataju postupak za dobijanje dozvole za stavljanje u promet lekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani, a u skladu sa našim propisima. 

Generički lekovi registruju se na osnovu dokumentacije stranog proizvođača u formi CTD ili Evropskog dosijea, a na način propisan direktivama EU.

Medicinska sredstva se registruju podnošenjem dokumentacije proizvođača koji imaju Free Sales Certificate (FSC) i ISO 13485 uz posedovanje CE znaka, što podrazumeva da je to medicinsko sredstvo usaglašeno sa važećim direktivama EU.

Dodaci ishrani se upisuju u bazu podataka Ministarstva Zdravlja RS, a na osnovu Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.

Uvoz i distribucija

Snabdevamo celokupno tržište Srbije medicinskim sredstvima i dodacima ishrani iz našeg zastupničkog portfolia, preko mreže naših najuspešnijih distributera.

Na taj način omogućena je dobra snabdevenost najvećeg broja državnih i privatnih apoteka, a pacijentima, odnosno korisnicima naših proizvoda, bezbedna i efikasna terapija kvalitetnim farmaceutskim proizvodima po prihvatljivim cenama u odnosu na vrhunski kvalitet.

Partneri:

Izvoz i distribucija

Posle 17 godina uspešnog poslovanja u Srbiji, odlučili smo da proširimo tržište i postanemo izvoznici za zemlje regiona:

 • 2014. godine – Bosna i Hercegovina
 • 2015. godine – Crna Gora

Partneri u regionu:

Marketing farmaceutskih proizvoda

Učešćem na različitim stručnim skupovima lekara i farmaceuta u Srbiji, aktivnim medicinskim marketingom, kontinuiranim medijskim oglašavanjem i reklamnim kampanjama, obezbedili smo visok ugled u stručnim krugovima i poverenje pacijenata.