Značaj preparata sa vitaminom A

Osim što igra važnu ulogu u procesu disanja i funkciji čula mirisa i ukusa, nosna sluznica je neophodna za zagrevanje, vlaženje i prečišćavanje udahnutog vazduha. Ona je svakodnevno izložena različitim štetnim faktorima spoljne sredine: virusima, bakterijama, alergenima, kao i visokom stepenu zagađenja vazduha, naročito tokom zimskih meseci. Mukocilijarni transport, kao prirodni mehanizam čišćenja nosne sluznice, nije dovoljan za održavanje njene fiziološke funkcije, pa se stvaraju uslovi za zapaljenje nosne i sluznice sinusa (akutni i hronični rinosinuzitis), kao i za razne forme hroničnog rinitisa (alergijski, nealergijski). 

To je posebno došlo do izražaja tokom pandemije prouzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Istraživanja su pokazala da se kod više od 85% pacijenata sa COVID-19 ispoljio akutni rinosinuzitis različitog stepena. S obzirom na izuzetnu sklonost ovog virusa da „napada“ nervni sistem, prirodna vrata za njegov ulazak u organizam predstavlja deo nosne sluznice odgovoran za prijem mirisnih senzacija. Upravo iz tog razloga, veliki procenat pacijenata sa COVID-19 ima oslabljeno čulo mirisa i ukusa ili njihov potpuni gubitak. Kod većine pacijenata je potrebno najmanje 14 dana da dođe do oporavka ovih čula. Međutim, u težim formama bolesti, oporavak čula mirisa i ukusa protiče sporije, pa može potrajati i po nekoliko nedelja, a kod nekih pacijenata potencijalno mogu biti trajno oštećeni. 

Primena prirodnih preparata u obliku masti i spreja predstavlja veliki iskorak u poboljšanju lokalne nege nosne sluznice tokom akutnog i hroničnog zapaljenja, nakon hirurških intervencija, kao i nakon produžene primene intranazalnih kortikosteroida i dekongestivnih kapi za nos.

To su kombinovani preparati, čiji je najveći značaj u podmazivanju, produženoj hidrataciji i ubrzanoj reepitelizaciji sluznice nosa. Nemaju neželjene efekte, pa se praktično mogu primenjivati od rođenja. Ovi preparati sadrže vitamin A, D-pantenol, natrijum hijaluronat i vitamin E.

Vitamin A, ima značajnu ulogu u stimulisanju regeneracije epitela nosne sluznice i poboljšanju mukocilijarnog transporta. Upravo se zbog te uloge vitamin A primenjuje kao deo simptomatske terapije COVID-19 kod pacijenata sa lakšom kliničkom slikom bolesti.

D-pantenol je aktivna komponenta vitamina B5, prirodni sastojak koji stimuliše proces zarastanja nosne sluznice. Posebno je značajan u uklanjanju simptoma „sindroma suvog nosa“.

Natrijum-hijaluronat osim što za sebe vezuje molekule vode i hidrira nosnu sluznicu, ima antimikrobno i imunostimulativno dejstvo. 

Vitamin E ima antizapaljensko, antioksidativno i imunostimulativno dejstvo. Deluje kao prirodni antagonista slobodnih radikala, stimuliše obnavljanje nosne sluznice i mukocilijarni transport.
Svi ovi sastojci doprinose obnavljanju nosne sluznice i stimulišu njeno prirodno čišćenje, dok pojedini imaju antivirusno, imunostimulativno i antioksidativno dejstvo, pa mogu imati značaj u lečenju akutnog rinosinuzitisa u sklopu COVID-19.

Autor teksta:

Prof. dr Aleksandar Perić, specijalista otorinolaringologije, VMA

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed